Postural träning online 1 månad. Rörelsetesterna och bilderna skickas in igen efter 2 veckor för att få ett nytt program baserat på framstegen. 

POSTURAL TRÄNING ONLINE

100,00€Pris