HUR du sätter mål är viktigt

Du har säkert hört om hur viktigt det är att sätta mål för din träning/hälsa så att du har något att jobba emot. Men jag upplever att många hoppar över den här delen eller gör det slarvigt och är oklara i sin målsättning.


HUR du sätter dina mål är avgörande för om du uppnår dom eller inte, jag tror att många sätter oklara och ospecifika mål som är svåra eller rent av omöjliga att följa med och uppnå, vilket slutligen leder till att man inte uppnår det man vill.


Det finns en modell på engelska som heter SMART, som är gjord just för att sätta upp mål och kan fungera som en modell för ditt mål. Ordet SMART står för, Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Attainable (uppnåeligt), Realistic (realistiskt), Timebound (tidssatt).

Alltså ditt mål borde uppfylla alla de där kraven för att du ska ha största möjliga chans att uppnå det.


Låt oss titta på några vanliga mål som de flesta sätter och se om de faller inom ramen för SMART.


"Jag skall börja äta mera hälsosamt"


Specific (specifikt): Vad är hälsosamt? Vad är mera? Är det specifikt? Svar: Nej

Measurable (mätbart): Hur mäter du vad som är mera hälsosamt? Är det att äta bättre en dag i veckan? Är det att äta en bättre frukost varje dag? Är det mätbart? Svar: Nej

Attainable (uppnåeligt): Hur kan du uppnå detta mål? Hur vet du när du uppnår det? Är det uppnåeligt? Svar: Nej

Realistic (realistiskt): Är det möjligt att uppnå detta? Är det realistiskt? Är det realistiskt? Svar: Nej

Timebound (tidssatt): När ska du uppnå det? Nästa vecka, nästa månad, om 6 månader? Är det tidssatt? Svar: Nej


"Jag skall gå ner i vikt"


Specific: (specifikt) Hur mycket vikt, 1, 2, 10 kg? Är det specifikt? Svar: Nej

Measurable: (mätbart) Hur mäter du detta? Om du inte vet hur mycket du ska gå ner hur kan du då mäta det? Är detta mätbart? Svar: Nej

Attainable: (uppnåeligt) Kan du uppnå detta? Hur? När du gått ner 500 gram, 2, kg, 5, 10 kg? Är det uppnåeligt? Svar: Nej

Realistic: (realistiskt) Är det realistisk att uppnå detta? Hur då? Är det realistiskt? Svar: Nej

Timebound: (tidssatt) När ska du uppnå detta mål? Nästa månad, om 3 månader, om 1 år? Är det tidssatt? Svar: Nej


"Jag skall bli starkare/snabbare"


Specific: (specifikt) Är detta specifikt? Svar: Nej

Measurable: (mätbart) Är detta mätbart? Svar: Nej

Attainable: (uppnåeligt) Är detta uppnåeligt? Svar: Nej

Realistic: (realistiskt) Är detta realistiskt? Svar: Nej

Timebound: (tidssatt) Är detta tidssatt? Svar: Nej


Som du ser är dessa mål väldigt suddiga, oklara och ospecifika som är svåra att mäta och inte realistiska. Men dessa är ändå de vanligaste målen som folk sätter..inte konstigt att man inte uppnår sina mål. Jag tror att en del är oklara i sin målsättning så att man skall kunna ursäkta sig själv när man inte uppnår det, men jag tror ändå att de allra flesta helt enkelt inte vet hur viktigt det är att sätta riktiga mål som är uppnåeliga.

Tänk dig att du sätter dig i bilen och skall resa någonstans men vet inte vart, vart åker du? Norrut eller söderut? Hur vet du när du kommer fram? Hur vet du om du kör åt rätt håll? När är det tänkt att du ska komma fram? Vart skulle du komma? Högst troligen inte dit du ville..

Exakt så är det med dina mål, om du inte vet vart du vill komma så är det inte så konstigt att du hamnar någonstans där du inte vill vara.


Så hur sätter du upp bättre mål som du faktist kan uppnå?


Först måste du fråga dig om du verkligen vill uppnå det du säger att du vill, så att du inte bara sätter upp ett mål för att du vill ha ett mål. Sedan sätter du upp ett mål genom att följa SMART modellen, om du vill gå ner i vikt, hur mycket? Om du vill börja äta mera hälsosamt? Vad är hälsosamt? Är det lite sallad vid en måltid varje dag, är det ägg till frukost istället för bröd? Låt oss sätta några mål som exempel så att du ser hur det kan se ut.